POLİTİKALARIMIZ

KALİTE- BİLGİ GÜVENLİĞİ-ÇEVRE-İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ ve ENERJİ POLİTİKASI

Yağmura Ajans olarak;

 • Yönetim sistemleri şartlarına uygunluğu sağlamayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi,
 • Yönetim sistemleri ile ilgili uygunluk yükümlülüklerimizi (yasal ve ilgili diğer şartlar) yerine getirmeyi,
 • Müşterilerimizin ve ilgili tarafların gereksinim ve beklentilerini gözeterek, paydaşlarımızın memnuniyetinin sürekliliğini güvence altına almayı,
 • Tasarlama aşamasından başlayarak tüm süreçlerimizde çevre-sağlık-güvenlik ve enerji verimliliği faktörünü ön planda tutmayı,
 • Sağlıklı ve emniyetli bir çalışma ortamı sağlayarak, çalışan performansını, motivasyonunu artırmayı, sağlık bozulmalarını, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
 • Kalite, Sağlık, Güvenlik, Çevre ve Enerji konularında paydaşlarımızla sorumlu, uyumlu ve açık bir şekilde iletişim ve iş birliği kurarak yönetim sistemlerimizin performansını artırmayı ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,
 • Ürünlerimizin yaşam ömrünün sonuna kadar ve sonrasında, çevre kirliliğini azaltmayı, enerji, doğal kaynakları ve malzemeleri verimli kullanmayı,
 • Yönetim sistemleri amaçları ve hedeflerine ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynakların kullanılabilirliğini sağlamayı,
 • Kirliliğin önlenmesi ve faaliyetlerimizden kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerimizi önlemeyi ve geri kazanımı artırmayı,
 • Bilgi varlıklarının uygun seviyede korunmasını garanti altına almak için, kurum içi kontrolleri sıkılaştırmayı ve bilgi varlıklarına yetkisiz erişimleri engellemeyi,
 • Bilgi varlıklarının gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini garanti altına almayı,
 • İş sürekliliğine yönelik bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve sürekliliğe katkıda bulunmayı,

Kalite, Sağlık, Bilgi Güvenliği, Çevre ve Enerji Yönetim Sistemi hedeflerimizi bu prensipleri göz önünde bulundurarak belirlemeyi, uygulamayı ve takip etmeyi tüm çalışanlarımızın katılımı ile başarmayı taahhüt ediyoruz.
 

Temel Değerler ve Etik Kurallar

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 • Güvenirlik
 • Sürekli Gelişim
 • Katılımcılık
 • Özeleştiri ve Empati
 • İnisiyatif Kullanma
 • Müşteri Odaklılık
 • Yaratıcılık
 • Verimlilik
 • Yenilikçilik
 • Sosyal Duyarlılık Esneklik 

ETİK KURALLARIMIZ

 • İş yaşamımızda verdiğimiz “TAAHHÜT” karakterimizin en belirgin özelliği ve en güvenilir taahhütnamemizidir
 • Tüm paydaşlarımızla olan ilişkimizde “GÜVENİLİRLİK” ilkesi doğrultusunda davranırız.
 • BİZLER” kelimesi yazı ve konuşma dilimizdeki tek öznedir.
 • Kurumsal ve bireysel  yurttaşlık görevlerimizi bilir,yaşamımız boyunca ülkemiz ve toplumumuz  ile ilgili ödevlerimizi eksiksiz yerine getirmeyi hedefleriz.
 • TOPLUMSAL GÖREV BİLİNCİ” taşıyan kurum ve yurttaşlar olarak;Sağlık,eğitim,sosyal,kültürel  faaliyetleri destekleyerek  toplumsal gelişime katkıda  bulunuruz.
 • Kurumsal varlılığımızın devamını ,tüm çalışanlar ve yönetim olarak “ PAYDAŞLAR” için birbirimize olan inancımız sağlar
 • HER DURUMDA ”,  birbirimize “GÜVENEREK”  hareket etmek başarımızın  en  temel  öğelerinden birisidir.
 • Sahip olduğumuz kaynakları  maksimum verimlilik ilkesine göre kullanır,faaliyetlerimizi  kaynakların korunması ve tasarrufunu ön planda tutarak gerçekleştiririz.
 • İnsanların hayatında  dönüm noktası oluşturan ,sosyal  olgularda dayanışma   içerisinde hareket eder ve bunu beraberliğimizin  temel unsurlarından biri olarak görürüz.
 • ÇEVRE KORUMA” bilincini ön planda tutarız.